Algemeen Nieuws

Privacy Statement

Privacy Statement De website www.de-helpdesk.com / www.immohypo.nl is eigendom van Immo Hypo in Uelsen (D). Dit Privacy Statement bevat informatie over de doeleinden die Immo Hypo bij de verwerking van gegevens van deze website nastreeft, over de wijze waarop u uw rechten over uw persoonsgegevens kunt uitoefenen en over het gebruik van cookies.   ...

Hypotheek rente aftrek aanmelden bij buitenlandse hypotheek

In artikel 3.119g is per 1 januari 2013 een informatieplicht opgenomen voor belastingplichtigen die een overeenkomst van geldlening aangaan bij een leningverstrekker die niet is aangewezen als renseigneringsplichtige en de uit deze overeenkomst voortvloeiende schuld willen rekenen tot de eigenwoningschuld. Hiervan kan bijvoorbeeld sprake zijn als e ...