Hypotheek rente aftrek aanmelden bij buitenlandse hypotheek

     In artikel 3.119g is per 1 januari 2013 een informatieplicht opgenomen voor belastingplichtigen die een overeenkomst van geldlening aangaan bij een leningverstrekker die niet is aangewezen als renseigneringsplichtige en de uit deze overeenkomst voortvloeiende schuld willen rekenen tot de eigenwoningschuld. Hiervan kan bijvoorbeeld sprake zijn als een lening wordt afgesloten bij een buitenlandse bank die niet is aangewezen als renseigneringsplichtige.

     http://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/themaoverstijgend/programmas_en_formulieren/opgaaf_lening_eigen_woning

     Plak bovenstaande link in uw browser en lees de tekst aandachtig door. Hierin staat duidelijk wanneer u wel of niet in actie hoeft te komen.

     https://mijn.belastingdienst.nl/EFormulierenWeb/u/flowMgr.sp?pg=PAGE1&id=33
     Hiermee komt u direct in het aangifte formulier

     »